LESSEN


De lessen duren 60, 90 of 120 minuten.

Van iedere cursist houden wij een instructiekaart bij. Zo weten u en wij hoe ver we gevorderd zijn en wat er nog moet gebeuren op weg naar het examen. Zelf krijgt u een leskaart waar alle afspraken op aangeven worden.
We doorlopen een aantal stappen.

 

In de eerste stap zijn we bezig met:
a: voertuigbediening
b: voertuigbeheersing
c: eenvoudige verkeerssituaties
d: de bijzondere verrichtingen

In de tweede stap zijn we bezig met:
Meer gecompliceerde verkeerssituaties. Met name het vroegtijdig gaan herkennen van een situatie en het zelfstandig oplossingen gaan bedenken en uitvoeren.

In de derde stap doen we de T(ussen) T(ijdse) T(oets), de TTT.

In de vierde stap zijn we bezig met:
de puntjes op de "i" te zetten om daarna op te kunnen gaan voor het examen.


Het uur voorafgaand aan de TTT en het examen wordt er ingereden om alvast een goed gevoel te hebben met de auto.