AANBIEDINGEN

  

Regelmatig melden nieuwe kandidaten, door bemiddeling van nog in opleiding zijnde of al eerder geslaagde leerlingen, zich aan om hun rijopleiding bij VZVR te willen gaan volgen.

Heel fijn daardoor de tevredenheid over de rijschool verspreid te zien worden.

En doordat dit ook positieve gevolgen heeft voor de rijschool gaan we dit vanaf 01-Januari 2016 waarderen door middel van deze ACTIE:

Iedere leerling of oud leerling van VZVR krijgt vanaf 1-1-2016 voor iedere via hem/haar komende kandidaat, die middels een lespakket, de rijopleiding bij VZVR gaat volgen, na ontvangst betaling of 1/3 deelbetaling van het rijlespakket, een waardering van €25,00 euro.

Hier zit geen maximum aan.

Laat de kandidaat dan wel vooraf aangeven dat hij/zij exclusief door bemiddeling van jou zich aanmeld.